Utmelding

Ønsker du ikke lenger å fortsette medlemskapet hos oss kan du fylle ut skjemaet under og sende til oss. Les igjennom utdraget fra vilkårene før du sender inn. Vi setter også pris på om du fyller ut evalueringen av oss i skjemaet.

  • Det er prøvetid på 2 uker. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen prøvetidens utløp anses treningsavtalen som bindende.
  • Kontrakten vil forsette å løpe inntil vi har mottatt skriftlig oppsigelse på dette skjemaet. Oppsigelsestiden er to –2– måneder regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er mottatt.
  • Vi gjør oppmerksom på at avtalegiro/fakturering kun vil bli stoppet når alle innbetalinger, i henhold til treningsavtalen er fullført.
  • Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist p.g.a. manglende dekning eller lignende gir Hwa Rang Academy Drammen retten til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved innkreving av utestående beløp påregnes det et avvisningsbeløp på kr. 50,– pr. avvisning.

Alle henvendelser vedrørende treningsavtalen/fakturering er rettes direkte til vår samarbeidspartner CMS AS. Tlf. 32 25 06 75, Faks 32 75 76 11.


Hva syntes du om oss når det gjelder (1 er dårligst og 5 er best):


12345

12345

12345

12345

12345

Vi setter stor pris på at du har vært medlem hos oss i Drammen Hwa Rang Academy, og ønsker deg velkommen tilbake ved en senere anledning.

Jeg har lest og godtar vilkårene for utmelding som står på denne siden